Vidím to jinak

Tuto knihu jsem psala postupně několik let a vydala jsem ji v roce 2020


Je to originální příručka pro rodiče (i budoucí) a všechny, kteří pomáhají dětem.


Někdy neortodoxní pohled na problematiku ADHD, poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie) a dalších neurovývojových poruch, prokládaný poznatky z vlastní dlouholeté praxe. Teoretická východiska střídají ověřené návody a doporučení.


Něco o mně

Jedna z mých kamarádek o mně s oblibou říká, že jsem "polepšená" učitelka... Doufám, že jsem při své pedagogické praxi mnoho žákovských dušiček neponičila - i když, kdybych tenkrát věděla, když jsem začínala učit, to co dnes.... Mám za sebou praxi elementaristky a dyslektické asistentky v základní škole, učitelky v bývalé zvláštní škole a ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení. Krátce jsem působila ve státní PPP i ve speciálně pedagogickém centru v Turnově a také přednášela tvořivou dramatiku, poruchy učení a LMD v rámci distančního a dálkového studia na Technické univerzitě v Liberci. Více než dvacet let se podílím se na dalším vzdělávání českých pedagogů. Téměř celé čtvrtstoletí jsem privátní speciální pedagožka.


Možná Vás napadne, proč jsem učitelskou dráhu opustila a začala se věnovat poradenství? Zásadní změnu v mém profesionálním životě způsobil nadčasový článek Hany Kasíkové z Univerzity Karlovy v Praze, který vyšel v roce 1993 v časopise Tvořivá dramatika a následně i v Učitelských listech. Odpověď, která se v článku "POHNEME INTELIGENCÍ ?" skrývala, se stala mou celoživotní výzvou a dovedla mě k poznatku, že inteligenci jedince, tedy i školní a pracovní výkonnost, můžeme zlepšit - jen se musí odstranit dnes již známé příčiny selhávání. Nejvíce pomáhají metody, které vycházejí z neuropsychologických, z neuropedagogických a z psychosomatických poznatků. K tomu mají běžně používané nápravné metody bohužel často daleko.