Různé příčiny vzniku neurovývojových poruch    – dají se odstranit?

19.09.2023

Pod názvem neurovývojové poruchy se skrývá mnoho známých diagnóz - např. ADHD, různé formy autismu (PAS), poruchy chování a prožívání, různé poruchy učení, poruchy řeči a dyspraxie.

Žijeme ve vědecky zajímavé době. Nové výzkumy z oblasti epigenetiky a z buněčné i kvantové biologie objevily další poznatky o činnosti našeho mozku, o podstatě naší vědomé a podvědomé paměti. Dokonce bylo prokázáno, že DNA obsahuje, kromě informací k tvorbě bílkovin, také uložiště dat, které slouží k záznamu prožitých emocí. To přispělo

k rozšíření poznání o dalších možných příčinách vzniku různých neurovývojových poruch.

I. Morfologická a neuroanatomická příčina neurovývojových poruch.

Co způsobují výpadky neuronů a nervových spojů…

II. Neurofyziologická (zdravotní) příčina neurovývojových poruch z celostního pohledu

Mozek potřebuje výživu a jak mu s tím orgány pomáhají…

III. Psychosociální (emocionální) příčina neurovývojových poruch

Vliv okolí, sociálního prostředí, na psychický vývoj dítěte…

IV. Příběh z praxe – ukázka odstranění příčin neurovývojového problému…

Když se to v praxi povede…

V. Neurovývojové poruchy a emocionální paměť

Není paměť jako paměť – naschvály podvědomé paměti…

Poznámka: 

Tyto články o příčinách neurovývojových poruch měly být původně uveřejněny v odborném českém časopise pro poradenské pracovníky. Proč k tomu nedošlo, mi dosud nikdo z redaktorů nevysvětlil. Proto jsem se rozhodla, že je po aktualizaci uveřejním na svých webových stránkách… Třeba někoho osloví… Praxe ukazuje, že je stále více poradenských pracovníků, které toto téma zajímá, nemají však potřebnou oficiální podporu. A já se ptám, proč to tak je?

Autor: Mgr. Stanislava Emmerlingová