Správná nebo nesprávná lateralita?

07.11.2020 

Také se k vám v poslední době dostala informace, že můžete trpět nesprávnou lateralitou - tedy utajeným leváctvím nebo praváctvím a že to může být příčinou snížené schopnosti učit se, psychických a dokonce i partnerských problémů? Není to tak úplně jednoznačné...


V dnešní době už tématice laterálních mozkových funkcí dost rozumíme a to i díky novým vědám jako jsou neurobiologie, neuropsychologie, epigenetika či neuropedagogika.


Doba, ve které byli leváci považováni za méněcenné a nuceně přecvičováni na praváky je už naštěstí za námi. Přecvičení jedinci, ať už se to stalo dříve cíleně nebo i dnes náhodně nápodobou dítěte někoho z rodiny, mohou trpět poruchami učení, ADHD i pocity méněcennosti a dalšími psychickými problémy - ovšem v případě, pokud nedostanou potřebnou pomoc!


Každý problém má totiž svou příčinu a tu je potřeba najít a odstranit. Problematikou určení laterality párových orgánů (oko, ruka, ucho, noha) a laterálních mozkových funkcí se zabývám téměř třicet let. Proto nemohu uvěřit tvrzení, že zkřížená lateralita (vedoucí jiné oko než ruka) či ambidextrie (obourukost)jsou umělé "šuplíčky" vytvořené spornými testy na lateralitu a že tyto problémy údajně vykazují většinou lidé, kteří si myslí, že jsou praváci a přitom jsou utajení leváci (výjimečně je to prý i naopak). Nelze přijmout ani názor, že přicvičením druhé nevedoucí ruky na psaní, tedy když budeme psát oběma rukama, zlepšíme komunikaci levé a pravé hemisféry, začneme se rychleji učit a budeme se lépe zbavovat emocionálních bloků. Když se do toho pod vedením lektorů pustíte vy dospělí, je to vaše zodpovědnost. U dětí bych to raději nezkoušela - pokud nechcete riskovat, že jim tím spustíte zadrhávání, tiky, enurézu (noční pomočování) a další neurovývojové poruchy. To jsou zkušenosti nejen z mé poradenské praxe...


A ještě něco! Je třeba rozlišovat lateralitu párových orgánů (např. vedoucí oko, ruka), kvalitu propojení hemisfér (tj. unilateralita či bilateralita), křižování střední linie mozku pro vnímání a specifické funkce obou hemisfér. Od úrovně těchto jednotlivých funkcí se odvíjí i dominance hemisfér, což je individuální záležitost a u každého jedince to může být, následkem mnoha dnes již známých vlivů, jinak. Většinu laterálních záležitosti lze otestovat svalovým testem, který reaguje jako biologická zpětná vazba (biofeedback) na aktuální aktivitu, myšlenku či vzpomínku. Funguje totiž bez vědomé kontroly na základě pohodové či stresové reakce podkorových center mozku (mozkový kmen, limbický systém s amygdalou).


Pokud vás problematika laterality a laterálních funkcí mozku zaujala, chtěli byste se s ní blíže seznámit a naučit se orientačně laterální záležitosti testovat, lze postup vyhledat v mé knize Vidím to jinak, hlavně v kapitole Když na mozku chybí dálnice a továrny..., a pak zejména v podkapitole Když se mozek hádá aneb mozek unilaterální. Můžete začít zkoušet reakci svalu ruky na pohled levým a pak pravým okem (pohled do různých stran na určené předměty, např. na hodiny na zdi, na okno) a pohled oběma očima zároveň nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Lze vyzkoušet a otestovat postupně obě ruce (při psaní, kreslení, stavění kostek nebo odemykání zámku) i jednu a pak druhou nohu (při skákání, dupání, kopání do míče). Pokud to podle popisu zvládnete, můžete zkontrolovat i úroveň propojení hemisfér.


A nebojte se tzv. "nesprávné" laterality! Například v míčových kolektivních sportech může být obourukost nebo vedoucí levá noha velkou výhodou! Pokud se však laterální originalita podílí na problémech s učením, se soustředěním a s chováním, bude vhodné vyhledat speciálního pedagoga či terapeuta, který se touto problematikou komplexně zabývá, dokáže příčiny problémů najít a ve vzájemné spolupráci s klienty je odstranit či alespoň zmírnit (viz. www.emmerlingova.cz - Spolupracuji).