Články

Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch. Pod tímto podtextem jsem připravila sérii článků týkajících se tohoto tématu. Poslední ze série si můžete přečíst právě nyní a jmenuje se Odstranění příčin neurovývojových poruch - příběh z praxe.

Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch. Pod tímto podtextem jsem připravila sérii článků týkajících se tohoto tématu. Čtvrtý ze série si můžete přečíst právě nyní a jmenuje se Neurovývojové poruchy a emocionální paměť . Poslední navazující článek se jmenuje:

Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch. Pod tímto podtextem jsem připravila sérii článků týkajících se tohoto tématu. Třetí ze série si můžete přečíst právě nyní a jmenuje se Emocionální aneb psychosociální příčina neurovývojových poruch. Dále potom budou navazovat:

Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch. Pod tímto podtextem jsem připravila sérii článků týkajících se tohoto tématu. Druhý ze série si můžete přečíst právě nyní a jmenuje se Komplexní pohled na zdravotní příčiny neurovývojových poruch . Dále potom budou navazovat:

Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch. Pod tímto podtextem jsem připravila sérii článků týkajících se tohoto tématu. První ze série si můžete přečíst právě nyní a jmenuje se Neurovývojové poruchy a jejich příčiny. Dále potom budou navazovat:

Od dubna 2021 startuje série vzdělávacích webinářů a následných prezenčních kurzů pod názvem "Akademie Stanislavy Emmerlingové". Vzdělávací cyklus volně navazuje na úspěšnou knihu Vidím to jinak, kterou jsem vydala v minulém roce. Těmito vzdělávacími akcemi reaguji na bezpočet dotazů týkajících se problematiky poruch učení a chování, jejich náprav...

Také se k vám v poslední době dostala informace, že můžete trpět nesprávnou lateralitou - tedy utajeným leváctvím nebo praváctvím a že to může být příčinou snížené schopnosti učit se, psychických a dokonce i partnerských problémů? Není to tak úplně jednoznačné...