Něco o knize

Proč jsem tuto knihu napsala?


Mám ráda, když se o problémech jen nemluví a když se cíleně řeší.


I když věda přinesla mnoho nových poznatků o činnosti lidského mozku, v praxi se to zatím příliš neprojevilo.


Mou velkou inspirací k jejímu napsání byl kromě zkušeností z mé poradny i příběh mého syna. Ten se ohlásil do života během několika minut. A tak překotně pak vypadal i jeho raný a předškolní vývoj. Plazil se pozadu, nelezl a už od 6 měsíců skákal v ohrádce do dvou. Tenkrát jsem si myslela, že mám mimořádně pohybově nadané dítě. Dnes vím, že to byl první projev jeho budoucí dyslexie a hyperaktivity. I když jsem s ním pracovala tehdy známými nápravnými metodami již před nástupem do základní školy, projevila se u něj po zaškolení kromě poruchy pozornosti s hyperaktivitou i porucha čtení. Čtení s porozuměním zvládl, přesto se mu vyhýbal, nepsal tečky, háčky, čárky, zaměňoval při čtení i psaní například b-d, a-o, m-n a také znaménka + a -. Dělaly mu problémy pravopis i-y, na druhém stupni ZŠ i dějepis, zeměpis a němčina. A ještě ke všemu při vyučování neustále vykřikoval. V šesté třídě se na vysvědčení objevily první trojky, které tehdy oplakal... Považoval za nespravedlivé, že se jeho sestra nemusí učit a má samé jedničky.

V té době jsem měla možnost absolvovat seminář Dílčí oslabení výkonu, který prezentoval metodu vzniklou na základě neuropsychologického rakouského výzkumu zaměřenou na docvičení chybějících nervových spojů pro určité druhy vnímání, myšlení i paměti. Když jsem se synem odtrénovala dvě oslabené oblasti (zrakovou figuru a serialitu), zlepšila se po třech měsících tréninku jeho školní výkonnost tak, že už nikdy neměl na základní škole na vysvědčení trojku, přestal také vykřikovat při vyučování a hlavně skončila ta každodenní úmorná příprava do školy. Později byla odstraněna i unilaterální činnost mozku, která neumožňovala optimální komunikaci hemisfér, a syn absolvoval též kineziologické odblokování stresu na češtinu a němčinu. Kombinace použitých metod se osvědčila.


Moje zkušenost se školním vývojem syna patří mezi mé nejdůležitější příběhy z praxe. Každý, kdo má doma dítě s podobnými problémy a mnohdy má pocit beznaděje, jistě ví, o čem mluvím. Syn byl mým "prvním klientem", na kterém jsem si ověřila, že pokud se podaří najít příčiny problémů a odstranit je, mohou poruchy učení, chování i prožívání zmizet nebo alespoň výrazně zmírnit.

Knihu si můžete objednat na patrnerském e-shopu www.proskolaky.eu.

Kliknutím na tlačíto níže, přejdete do obchodu.

Originální příručka pro rodiče (i budoucí) a všechny, kteří pomáhají dětem, s krásnými ilustracemi Aleny Kupčíkové.

Obsah Knihy

Rozhovor nejen o knize

Podcast se Stanislavou Emmerlingovou a Liborem Štěpánem