Spolupracuji

Spolupracuji

Ve své praxi jsem využívala metody cíleně zaměřené na komplexní odstranění příčin neurovývojových poruch. Zaměřila jsem se na výpadky neuronů a nervových spojů, nekomunikující hemisféry a různé části mozku pro vnímání (viz. edukineziologie), na následky stresových zátěží (viz. EFT, Matrix Reimprinting, zjednodušené NLP).

Neurofyziologické oslabení jsem řešila cílenou fytoterapií s produkty Energy na základě testu EAV či svalového testu (viz. základ pro energetickou rovnováhu organismu a výživu mozku).

 

Níže uvedené kolegyně prošly mým proškolením a supervizemi kromě využití fytoterapie. Zda využívají cílenou fytoterapii ve své praxi je třeba si ověřit.

 

Poznámka: Ceny terapií určuje každá terapeutka individuálně.

1 (3)

Šárka Blaťáková

Návrh bez názvu (14)

Mgr. Zorka Broklová

7

Iveta Brožová (Coubalová)

6

Ing. Michaela Janoušková

5 (1)

Mgr. Radka Kyselová

image (14)

Mgr. Jaroslava Králová

4

Mgr. Hana Štěpánková

3 (1)

Mgr. Jana Štěpánová

2

Mgr. Jitka Veselá