Plánované vzdělávací akce


"Chtěla bych

seznámit účastníky kurzů s metodikou, kterou jsem za posledních 25 let připravila a aplikovala u svých klientů. Metody nejsou zázračné ani šarlatánské, jak někteří mohou říkat... Jsou podloženy vědeckými výzkumy a ověřeny praxí. V čem je můj přístup unikátní, je právě kombinace těchto metod. Dívám se na oslabení, se kterými dítě přichází, komplexně a stejně tak přistupuji k terapii. Mým cílem je vidět co nejvíce spokojených dětí a rodičů"Mgr. Stanislava EmmerlingováZáklady vzdělávací kineziologie – jak zjistit a odstranit unilaterální činnost mozku.


-Prezenční seminář-


Místo konání :  Prostory poradny Mgr. Emmerlingové, Mírová pod Kozákovem, část obce Smrčí 50


Den a čas:  7. 10. 2023, od 9:30 do 16:00 hodin.  - Seminář je již obsazen. - Bude vypsán nový termín.

                

Cena (včetně materiálů a občerstvení):  2000,- Kč.


Přihlášku zašlete  do 20. 9. 2023 na emmerlingova@seznam.cz.

(Upozorňuji, že toto je můj jediný oficiální e-mail, který používám ke komunikaci)


      Na základě této přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura.


-Dvoudílný kombinovaný seminář-


Emocionální inteligence – jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě.


Lektor a pořadatel: Mgr. Stanislava Emmerlingová


Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle               Mgr. Emmerlingové® 

                

Cena celého kurzu (včetně materiálů a občerstvení):  5000,- Kč.

(Platí při současné objednávce obou částí kurzu - 1. část – webinář + 2. část – prezenční seminář )


Přihlášku zašlete do 15. 10. 2023  na emmerlingova@seznam.cz.

(Upozorňuji, že toto je můj jediný oficiální e-mail, který používám ke komunikaci)


V přihlášce, prosím, uveďte fakturační údaje, zvolený termín prezenčního kurzu,  jméno, adresu, email a tel. kontakt!


  Na základě této přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura.


Emocionální inteligence – jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě.


-První část kombinovaného semináře - Webinář-


Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle               Mgr. Emmerlingové® 

Podstata energetické psychologie a emocionální paměti. Základní seznámení s metodou EFT.

·   Energetická psychologie a její využití v poradenské a terapeutické praxi, v běžném životě (i pro sebe).

·   Podstata energetické psychologie, její souvislost s funkcí energetického systému v organismu (akupunktura, akupresura).

·   Základní seznámení s EFT.

·   Význam uspokojení základních emocionálních potřeb. Dokonce už Komenský o tom psal!

Rané příčiny emocionálního oslabení (období před početím, těhotenství, průběh porodu, poporodní vlivy) a jejich následky. 


Místo konání :  On-line – po úhradě kurzovného Vám budou zaslány přístupové údaje pro studium.

Den a čas: Kdykoliv

            

Cena:  2600,- Kč.

(pro účastníky, kteří neuhradili jednorázový poplatek za obě části kurzu)


Přihlášku zašlete na emmerlingova@seznam.cz.

(Upozorňuji, že toto je můj jediný oficiální e-mail, který používám ke komunikaci)


V přihlášce, prosím, uveďte fakturační údaje,  jméno, adresu, email a tel. kontakt!

 

  Na základě této přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura.


Emocionální inteligence – jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě.


-Druhá část kombinovaného semináře - Prezenční -


Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle Mgr. Emmerlingové® - praktická ukázka a nácvik práce s metodou EFT.

Podmínkou účasti je absolvování 1. části kurzu!

·      Praktická ukázka a nácvik práce s klasickou a se zjednodušenou metodou EFT ,  její využití v poradenské a terapeutické praxi.

·      Nácvik cíleného odstranění raných traumat.

 

Metoda je vhodnou nadstavbou klasické terapie EFT. Výrazně zjednodušuje uvolnění podvědomých emocionálních zátěží a tím i odstranění některých příčin různých neurovývojových poruch (viz. poruchy učení, ADHD, poruchy autistického spektra, adaptační obtíže jako jsou úzkosti, bojácnosti, agresivita, impulzivita, některé poruchy spaní apod.) a dalších emocionálních obtíží u dětí i dospělých.

Termíny:


I. Místo konání :  Hotel Atlantis, Brno - Rozdrojovice

Den a čas:  21. 10. 2023, od 9:30 do 16:00 hodin.

- Seminář je již obsazen. - Bude vypsán nový termín.


II. Místo konání :  Prostory poradny Mgr. Emmerlingové, Mírová pod Kozákovem, část obce Smrčí 50

 Den a čas:  28. 10. 2023, od 9:30 do 16:00 hodin. 

- Seminář je již obsazen. - Bude vypsán nový termín.

              

Cena (včetně materiálů a občerstvení):  2900,- Kč.

(pro účastníky, kteří neuhradili jednorázový poplatek za obě části kurzu)


Přihlášku zašlete do 15. 10. 2023  na emmerlingova@seznam.cz.

(Upozorňuji, že toto je můj jediný oficiální e-mail, který používám ke komunikaci)

 

V přihlášce, prosím, uveďte fakturační údaje, zvolený termín prezenčního kurzu,  jméno, adresu, email a tel. kontakt!


  Na základě této přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura.


Dílčí oslabení výkonu z pohledu neuropsychologického a psychosomatického.

Možnosti jejich odstranění.


-Prezenční seminář-


Morfologická, neuroanatomická a psychosomatická příčina neurovývojových poruch a jejich projevy nejen ve školní praxi 


Místo konání :  Prostory poradny Mgr. Emmerlingové, Mírová pod Kozákovem, část obce Smrčí 50


Den a čas:  17. 11. 2023, od 9:30 do 16:00 hodin. - Seminář je již obsazen. - Bude vypsán nový termín.

                

Cena (včetně materiálů, pitného režimu a občerstvení):  2600,- Kč.


Přihlášku zašlete  do 10. 11. 2023 na emmerlingova@seznam.cz.

(Upozorňuji, že toto je můj jediný oficiální e-mail, který používám ke komunikaci)


V přihlášce, prosím, uveďte tyto údaje: jméno a íjmení, titul, adresu, telefonní kontakt, podle potřeby IČ a DIČ!

      Na základě této přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura.